quality label

JEGG CERTIFIED

JEGG CERTIFIED is ons overkoepelend kwaliteitslabel, in samenwerking met én onder strikte milieunormen en constante monitoring van On the way to PlanetProof en Ecochain, waarmee we streven naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot en dus, een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Momenteel is onze uitstoot 2,46 kilogram CO2 per kilo eieren en daar zijn we best trots op. As we speak, ondernemen we de volgende stappen richting 1,53!

JEGG CERTIFIED wordt voortdurend bewaakt en geoptimaliseerd, en staat dus borg voor de mens-, dier- & milieuvriendelijkheid van onze JEGG farm én JEGG producten. Elk product dat geproduceerd wordt in onze farm, krijgt een JEGG CERTIFIED label. Of tenminste: we zorgen ervoor dat elk product dat label verdíent. Zo weten al onze consumenten, dat wát ze in handen, in de pan of op het bord hebben, geproduceerd is met respect voor mens, dier en milieu. 

Hoe maakt JEGG het verschil?

JEGG FUTURE FARMING

Beter leven 1

Beter leven 2

ScharreleiEren