future farming

Diervriendelijk – buiten… halen we naar binnen: de natuurlijke habitat van de kip, met veel daglicht én daglengte, lekker ruim  scharrelen en levende larven als kippenvoer.

Circulair, diervriendelijk en eerlijk

JEGG Future Farming is een innovatief Nederlands Farming concept in de pluimveesector. We produceren onze eieren en eiproducten lokaal, duurzaam én diervriendelijk, met focus op circulariteit, ketenverkorting, transparante communicatie en eerlijke verdiensten. We smeden sterke banden met onze partners en farmers, en waken erover dat de kwaliteit van onze samenwerking en producten, jaar na jaar even hoog blijft. Daarnaast willen we dat al onze consumenten weten wát ze eten, en wáár het vandaan komt. Van bij het begin tot op het bord. Fenomenaal lokaal.

Mens, Dier & Milieu

JEGG draait op gezond kippenvoer en groene energie. Onze farm is volledig zelfvoorzienend in duurzame energie en heeft daardoor een drastisch verminderde CO2-uitstoot. In samenwerking met, en onder strikte milieunormen van On the way to PlanetProof en Ecochain, streven we voortdurend – onder ons eigen kwaliteitslabel JEGG CERTIFIED – naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Voor JEGG is dierenwelzijn cruciaal, dus halen we buiten… naar binnen: onze kippen wonen lekker ruim, scharrelen stressvrij en eten gezond in hun natuurlijke habitat, in voldoende daglicht én met een volledige daglengte. Dat zorgt voor gelukkige kippen, en die leggen de lekkerste eitjes. Goed voor iedereen!

Emissie-arme mestverwerking tot 100% natuurlijke meststof.

Previous
Next

Korte keten

Onze kuikens worden binnenkort grootgebracht op eigen terrein: geen dierentransport, geen stress. Goed voor het milieu, de dieren én de kwaliteit van onze producten.

Onze kippen zijn wild van larven, en die kweken we – weldra in eigen JEGG farm – in overgebleven groenten- en fruitafval van voedingverwerkende bedrijven en supermarkten. Restafval van bakkerijen en slagerijen verwerken we tot proteïnerijk kippenvoer en daar voegen we – toekomstig – ook nog geteelde maïs en tarwe uit de buurt aan toe. Fenomenaal lokaal, we zeiden het al.

JEGG zegt ronduit nee tegen voedselverspilling en draagt dan ook zijn ‘eitje’ bij om Nederland als voorbeeld te maken als het gaat over duurzaamheid en verspillingsvrije, circulaire voedselketens. We werken hiervoor samen met Wageningen Universiteit en de Stichting Samen Tegen voedselverspilling.

Nu, wat erin gaat, komt er ook weer uit, maar ook dát hebben we onder controle: onze kippenmest wordt ter plaatse, door een emissie-arme mestverwerkingsinstallatie, omgezet naar 100% natuurlijke meststof. Circulariteit alom.

Ketenverkorting & circulariteit – binnenkort verbouwen we kippenvoer in de nabije omgeving, met onze eigen meststof.

JEGG zegt nee tegen voedselverspilling en werkt hiervoor samen met Wageningen Universiteit en de Stichting Samen Tegen voedselverspilling.

Veilig

Onze  kippen houden we binnen, in de veilige, natuurlijke omgeving van onze JEGG farm. Zo zorgen we er voor dat allerlei ziektes zoals vogelgriep, maar ook ongewenste stoffen, nagenoeg geen kans maken om in onze eieren terecht te komen.

Eerlijk

Al onze farmers krijgen eerlijk loon naar werken, en de klant betaalt een correcte prijs. Klaar. Onze consumenten mogen weten waar onze producten vandaan komen én hoe ze geproduceerd worden. Van bij het begin tot op het bord. Eerlijk en transparant.

Future Farm

Vandaag is al prima, morgen wordt nog beter. Een grensverleggende nieuwe JEGG farm, is volop in ontwikkeling. Een ultragroene, zelfvoorzienende farm, perfect geïntegreerd in het omringend landschap, bijna onzichtbaar voor de omgeving. Een Future Farm, gebouwd met gerecycleerde materialen, en met een nóg groter hart voor mens, dier en natuur.

Onze missie – mensen inspireren en motiveren om sámen bij te dragen aan een betere toekomst.

JEGG wil écht een verschil maken. Door innovatief en doelgericht te ondernemen, door in te zetten op duurzaamheid en circulariteit, door bewust te investeren en sámen te werken, willen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk krijgen. Dit denk- en doepatroon willen we ook uitsturen naar de buitenwereld, naar toekomstige generaties landbouwers, bedrijven, studenten en jonge ondernemers. We willen hun inspireren en motiveren om bij te dragen aan een betere toekomst en ervoor zorgen dat ook zij doordachte beslissingen nemen en duurzame investeringen doen, die op korte én lange termijn een positieve impact hebben op mens, dier & milieu. Dát is onze missie.

Hoe maakt JEGG CERTIFIED het verschil?

Meer weten over future farming?
Een bezoek brengen aan onze farm?